Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Socialdemokratiet Logo 945X290

Juli 2023

Erik Lauritzen Borgmester

Velfærden er under pres.

Som de fleste har erfaret så er mange kommuner og for så vidt også regioner hårdt presset på økonomien. Henover foråret og sommeren har vi i Sønderborg kommune været tvunget til at beslutte og gennemføre ret omfattende besparelser og effektiviseringer for at overholde den serviceramme som kommunen er tildelt. Som socialdemokrater gør det ondt når besparelserne rammer den kernevelfærd vi til alle tider har kæmpet for. Det velfærdssamfund som Socialdemokratiet har stået i spidsen for at opbygge gennem mere end 100 år udfordres i disse år. Snart skal byrådet i gang med at lægge budget for 2024 og selvom finansministeren og Kommunernes landsforenings bestyrelse hævder at der er indgået en økonomiaftale der imødegår finansieringsbehovet i kommunerne så kan jeg garantere for at der også i 2024 stramme rammer for budgettet.

Det kan være svært at forstå når vi hele tiden hører om en ”drønstærk” dansk økonomi og et fremtidigt råderum om ”pludselig” viste sig at være langt større end ventet. Arbejdsløsheden er lav, virksomhederne har det godt og langt de fleste familier har en rigtig god privatøkonomi.

På de sociale medier fyger det med udsagn om hvad byrådet ”bare” kunne gøre for at undgå besparelser på børn og gamle. Der fremføres hård kritik af hvordan pengene er blevet forvaltet. Det meste af det er usandt og useriøst, men nok mest på grund af uvidenhed.

Det vil vi gerne forsøge at rette op på og derfor arrangerer vi i de kommende uger tre møder hvor borgmesteren stiller sig til rådighed for at fortælle om hvordan Sønderborg kommunes økonomi er, hvorfor det er nødvendigt at spare og hvad byrådet gør for at fortsætte den positive udvikling der i øvrigt er i sønderborg kommune. Endelig giver borgmesteren et bud på hvad der kan forventes af budget 2024. Der bliver selvfølgelig god  plads til spørgsmål og debat. Så mød frem og tag gerne en nabo eller ven med til et af møderne.

 

 

Det var da vist et vildskud????

v/borgmester Erik Lauritzen

 

Den 17. juli var jeg godt nok ved at få kaffen galt i halsen. Da socialdemokratiets politiske ordfører på Christiansborg sendte en prøveballon i luften om at danskerne skal etablere særskilt opsparing for at kunne forvente en rimelig ældrepleje når vi engang når den alder og det behov. De fleste har nok fulgt den debat det udløste. Her er min umiddelbare reaktion på Facebook den dag:

SOLSTIK ?????

Jeg aner ikke hvor Christian Rabjerg Madsen holder ferie. Men det må være et sted med meget hård varme og stærk sol.

Alt imens vi i mange kommuner er i fuld gang med at spare ekstremt meget for at overholde de økonomiske rammer som regeringen har trukket ned over kommunernes serviceudgifter så kommer dette fuldstændig vanvittige udsagn. “Det kan komme på tale at vi skal spare op til ældrepleje”.

Helt ærligt nu må I stoppe. Det er muligt at der i en trepartiregering skal gives og tages men det der er noget IKKE-SOCIALDEMOKRATISK politik som vi bare ikke kan eller vil være med til!!!

Jeg tror faktisk de allerfleste danskere har betalt deres skat med glæde og netop opfattet det som en forsikring og en opsparing med henblik på at så er der sikkerhed for at Fællesskabet kan og vil levere hjælp, pleje og sundhedsydelser når behovet opstår.

Der er allerede i denne regerings korte levetid bevilget skattelettelser til mange af de mennesker i samfundet der har så rigeligt i forvejen. Fuldstændig malplaceret i en situation hvor kommunerne gennemfører nedskæringer på nedskæringer i det fællesskabet skulle kunne levere.

Det må være tale om et komplet “blackout” når en tidligere indenrigsminister med kendskab til kommuneøkonomi, fremsætter denne tanke.

Eller handler det her om at to partier tvinger et tredie parti til at medvirke til en afvikling af vores velfærdsmodel???

”Jamen kære borgmester skal du så ikke melde dig ud af det parti???? ” Vil nogen spørge. Nej jeg er socialdemokrat og jeg vil kæmpe for at vi står for det der netop er socialdemokratiets grundholdninger.

Jeg kender min opgave her og nu. Jeg må i øjeblikket stå forrest når vi i Sønderborg tvinges til at gennemføre forringelser af velfærden, samtidig med at Danmark er så rigt som aldrig før.

Men jeg kommer også til at kæmpe for at overbevise Jer på Christiansborg om at I er fuldstændig på afveje og ude af trit med den “virkelige verden” i DK.  

Kære “venner” på Christiansborg. Tag ud i sommerlandet i Danmark. Oplev hvad der sker og så er temperaturerne herude på et niveau der gør at man ikke “koger over” som det tydeligvis er sket her.

 

Efterfølgende har der været mange kraftige reaktioner på Christian Rabjerg Madsens udspil. Heldigvis er de allerfleste meget afvisende for at det skulle være Socialdemokratisk politik.

Efterfølgende er der sendt et brev til Statsministeren, Hovedbestyrelsen og Folketingsgruppen med en lidt anden ordlyd. Men nogenlunde samme budskab.

Brevet vil naturligvis blive delt med dig som medlem, når det er nået frem til Christiansborg.

Kommende arrangementer

D. 4/8 og D. 5/8 Torvedage i Gråsten 

(Har du lyst til at hjælpe ved vores stand så giv gerne besked til Henrik på hs@elkuglen.dk  )

D. 10/8 Økonomimøde med Borgmesteren kl. 19.00 på Broagerhus i Broager.


D. 16/8 Økonomimøde med Borgmesteren  kl. 19.30 i Aktivitetscentret i Guderup

D 17/8 Fyraftensmøde med Rasmus Stoklund og Benny Engelbrecht  kl. 16.30 (Tilmelding HER )

D. 22/8 Økonomimøde med Borgmesteren kl. 19.30 Multikulturhuset i Sønderborg.

D. 19/8 Sommerstævne i Billeshave  kl. 12-16

 

D 1/9  Kulturnat I Sønderborg

(Har du lyst til at hjælpe ved vores stand så giv gerne besked til Casper på casper.witte@gmail.com   )

 

 

FIND OS HER

Det muntre hjørne

En folketingspolitiker blev indlagt for at få fjernet blindtarmen.
Den tredje dag kom der et bud med en stor buket og et kort, hvor der stod:
"Med stemmerne 160 mod 19 ønsker Folketinget Dem god bedring."