I dette afsnit af nyhedsbrevet Skriver Benny Engelbrecht lidt om de trepartsforhandlinger der skal være omkring de 3 milliarder der er lovet til de offentlige a

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Socialdemokratiet Logo 945X290

Oktober 2023

I dette afsnit af nyhedsbrevet Skriver Benny Engelbrecht lidt om de trepartsforhandlinger der skal være omkring de 3 milliarder der er lovet til de offentlige ansatte.

Jette Damsø fra regionen fortæller os lidt om lægedækningen og hvilke muligheder der er når der mangler læger i et område.

I byrådet arbejdes der for tiden hårdt på det nye budget, vi håber vi kan vende tilbage med mere info om budgettet i den næste udgave af nyhedsbrevet.

Vi er i gang med at få lavet et par møder rundt om i kommunen hvor det er muligt at høre lidt mere omkring det nye budget.  hvor mange møder der bliver og hvornår er ikke afgjort. 

Et af møderne bliver på Broagerhus den 26/10 kl. 19.00

Vi inviterer også til et kursus på Knøs gård for aktive om fastholdelse og aktivering af medlemmer i partiforeningen.

Rigtig god læselyst. 

Mvh.

Dan Martensen

Næstformand

Socialdemokratiet Sønderborg kredsen

Email: 1981Danma@gmail.com 

Benny Engelbrecht

Vi lever op til vores løfte om 3 milliarder mere til offentligt ansatte

 

I det danske velfærdssamfund passer vi på dem, der har brug for det. Det skal vi blive ved med. Men vi skal også passe på dem, der passer på os. Det er vigtigt for socialdemokratiet og regeringen, at vi anerkender de offentligt ansatte, som løfter kerneopgaver i velfærden for borgerne fra vugge til grav. Vi må samtidig sande, at det offentlige har særlige udfordringer, når det kommer til rekruttering og fastholdelse af nye kolleger.

Derfor har vi, som vi lovede før valget, afsat 3 milliarder kroner til et lønløft i kommuner og regioner. Når man tager højde for, at de personer der får lønløftet også bruger pengene igen, skaber det øget aktivitet og derfor vil de netto 3 milliarder der er afsat kunne brutto udgøre mere end det dobbelt – altså mere end 6 milliarder kroner efter det man kalder tilbageløb og adfærd.

I denne uge begyndte trepartsforhandlinger i finansministeriet om hvordan pengene konkret skal udmøntes. Det bliver med andre ord både repræsentanter for de ansatte gennem FH og arbejdsgiverne i form af repræsentanter for kommuner og regioner, der sammen med regeringen skal forhandle sig frem til en samlet løsning.

Regeringen har spillet ud med 7 principper for lønløftet. De er:

 

  1. Øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen: Vi vil gøre det mere attraktivt at arbejde i social- og sundhedsfagene. Flere skal vælge faget tidligere i deres liv, og bevare lysten til at blive i faget. Flere skal tage del i vagtarbejdet, også på skæve tidspunkter, og belønnes for det. Og det skal være mere attraktivt at arbejde fuldtid.

  2. Understøtte trygge rammer for de mindste børn og de sårbare borgere: Det skal være mere attraktivt at tilgå og blive i pædagogfaget. Det gælder både for de pædagoger, der arbejder med vores børn. Og det gælder for dem, der arbejder med nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund. Samtidig skal det være mere attraktivt for at arbejde fuldtid.

 

  1. Tilskynde sundhedspersonalet til at arbejde på sygehus og i vagt: Uddannet plejepersonale forlader i stigende grad sygehusvæsenet samtidig med, at vagtarbejdet og de skæve vagter tages af alt for få. Det skal gøres mere attraktivt at påtage sig vagter, ligesom det skal kunne betale sig at arbejde på fuldtid.

  2. Øge arbejdstiden i velfærden: Andelen af medarbejdere, der arbejder deltid, er høj blandt medarbejderne i velfærdsfagene. Regeringen ønsker, at det skal være normen at arbejde på fuldtid i velfærden, ligesom det er i andre brancher. Flere skal op i tid og det skal kunne betale sig at arbejde på fuldtid.

  3. Forbedre arbejdsmiljøet i velfærden: I dele af velfærden er der udfordringer med arbejdsmiljøet, bl.a. på grund af manglen på kolleger. Sygefraværet skal nedbringes, og der skal igangsættes et arbejde med at følge op på Robusthedskommissionens anbefalinger om et godt arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet.

  4. Understøtte fleksible og dynamiske lønstrukturer: I den danske model er det parternes ansvar at forhandle løn og arbejdsvilkår. Det ekstraordinære lønløft vil ikke blive gentaget. Vi forventer, at parterne bidrager til at sikre en mere fleksibel løndannelse fremover, hvor lønkronerne i højere grad prioriteres til de områder, der har behov for flere medarbejdere. Og på en måde, så flere går fra deltid til fuldtid og flere tager del i vagtarbejdet.

  5. Tage hensyn til den samfundsøkonomiske udvikling: Den offentlige løndannelse skal fortsat ske inden for en sund samfundsøkonomisk udvikling, hvor det er de konkurrenceudsatte private erhverv, der sætter rammen for lønudviklingen

 

 

Jette Damsø Henrik

Lægedækning i Sønderborgområdet.
De fleste er glade, når de ikke har behov for deres læge – men bliver vi syge, så er det vigtigt at vi får
lægehjælp hurtigt og i en afstand der er til at overkomme.
I regionen arbejder vi konstant på, at alle skal have mulighed for at gå til læge inden for en radius af max
15. kilometer. Derfor bliver vi også utrygge, når vores læges pludselig ophører og der ikke er andre til at
tage over.
Læger er selvstændigt erhvervsdrivende, så vi kan ikke tvinge lægen i Almen Medicin til at åbne en
lægeklinik. Men fra regionens side arbejder vi konstant med at tiltrække læger, hjælper dem, hvis de vil
åbne en klinik og vi giver dem mulighed for efteruddannelse og faglig sparring.
Regionen har altid ansvaret for at borgere kan komme til læge.
Og hvis en lægeklinik ikke kan sælges, så har regionen følgende muligheder:


 At fordele patienterne ud på andre læger – dvs. andre læger i området får mere travlt.


 At lave en udbudsklinik – hvor et selskab træder ind og bemander med læger. (Det er dyrt)


 At lave en regionsklinik – hvor regionen sørger for en klinik og ansætter en læge. (Det er også dyrt)


Generelt prøver regionen altid at hjælpe den afgående læge med at få solgt sin klinik, da det er den mest
langtidsholdbare løsning, og dermed det bedste for patienterne. Men det er svært at få læger til
Sønderjylland og vi følger derfor udviklingen tæt, så vi sikrer at ingen står uden en læge.

Kommende arrangementer

26/10 kl 19.00 Borgmesteren fortæller om det nye budget og detsbetydning for lokalområdet Broager, Gråsten & Sundeved på Broagerhus.

 

18/11 kl. 11.00 Kursus omkring fastholdelse og aktivering

Knøsgård, vestervej 1, Høruphav

Tildmelding HER

 

 

 

 

Det muntre hjørne

To medlemmer af folketinget møder hinanden ved døren til folketingssalen. Den ene på vej ind og den anden ud.
Hvem er på talerstolen? spørger den "indgående".
Det er ministeren.
Hvad taler hun om?
Det véd jeg ikke - det sagde hun ikke noget om.

FIND OS HER