Februar + Aktivitetskalender | Kære partifæller. Så er det tid til årets første lokale A-nyhedsbrev. Forhåbentligt har du julen og nytåret godt overstået og er klar til et nyt spænende politi

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Socialdemokratiet Logo 945X290

Februar 2024

Kære partifæller.

Så er det tid til årets første lokale A-nyhedsbrev.

Forhåbentligt har du julen og nytåret godt overstået og er klar til et nyt spænende politisk 2024.

På den organisatoriske del arbejdes der på lancering af en ny hjemmeside der dækker over  hele kredsen, det vil sige at alle partiforeninger i kredsen og alle politikere har en plads på siden. Lanceringen af hjemmesiden vil blive engang i løbet af foråret.

2024 kommer til at byde på et valg til EU parlamentet, det er noget der vil komme meget mere om i Christels indlæg.

Benny vil her i nyhedsbrevet, fortælle lidt om regeringens reformforslag på ældreområdet.

Jeg vil til sidst gerne slå et slag for vores medlems debatmøde den 19 februar omkring sundhed. Mød meget gerne op og giv dit bud på hvad der kan ændres eller gøres bedre i sundhedsvæsenet.

Det vil være rigtig dejligt hvis i vil tilmelde jer HER 

Ved tilmelding har vi mulighed for at give besked hvis der bliver ændret i arrangementet.

Rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen.

Dan Martensen

Næstformand

Socialdemokratiet Sønderborg Kredsen

Benny Engelbrecht

Endelig tager vi livtag med tunge administrative byrder på ældreområdet

Af Benny Engelbrecht

Vi har talt om det længe og senest blev et udsat på grund af tronskiftet i Danmark, men nu er regeringens reformforslag på ældreområdet blevet præsenteret.

 

I kernen af reformen er følgende principper:

 

Selvbestemmelse. Borgerne skal have indflydelse på den hjælp, de modtager, og det frie valg skal styrkes.

 

Tillid til faglighed og ledelse. Medarbejderne skal bruge tiden på nærvær og pleje. Ikke på bureaukrati og kontrol.

 

Samspil. Der skal være bedre samspil med pårørende, civilsamfund og leverandører.

 

En del af inspirationen kommer her fra Sønderborg. Sønderborg Kommune er nemlig lykkedes med noget af det, vi søgt svar på i årevis: Hvordan får man ryddet ud i de dumme regler, der stjæler både tid og arbejdsglæde fra social- og sundhedsassistenter og medarbejdere. Her er man gået fra 93 forskellige papirskemaer, der blev brugt på plejecentre og i hjemme- og sygeplejen og smidt 74 direkte ud i papirkurven. Der var altså kun brug for i alt 19 skemaer. Det er lige netop den tilgang til ældreplejen, som vi nu vil gøre landsdækkende.

Med reformen kommer vi til at vinke farvel til et statsligt tilsyn, et kommunalt tilsyn og selvstændige tilsynsbesøg fra for eksempel fødevaremyndigheder, brandtilsyn og arbejdstilsyn. Fremover vil alle tilsyn skulle foretages samtidigt og koordineret, dels for at give bedre tid til at medarbejderne kan udføre deres opgaver, men også for at undgå at to tilsyn kan give fuldstændigt modsatrettede påbud.

 

Udover at reformere opgaverne og give mere tillid til medarbejderne, følger der også flere penge med til ældreområdet. Regeringen vil tilføre kommunerne 1 mia. kr. ekstra årligt. Midlerne vil blive udmøntet ubureaukratisk, direkte til kommunerne, målrettet til et kvalitetsløft af ældreplejen.

 

Ældrereformen vil blive forhandlet politisk i dette forår, med forventning om at der lovgives i den folketingssamling der indledes i oktober i år.

Christel Schaldemose

Godt nytår – lad os vinde et valg!

Af Christel Schaldemose, MEP og spidskandidat for Socialdemokratiet.

Kære partikammerater,
Lad mig starte med at ønske jer alle godt nytår. Nu er vi i 2024, hvilket er et stort valgår i hele verden. Det vigtigste valg for mig personligt er selvfølgelig det forestående Europa-Parlamentsvalg
den 9. juni. Valget er ikke kun vigtigt for mig personligt – det er også vigtigt for hele Europa. Nok det vigtigste i den tid, jeg har siddet i parlamentet.
Lige nu står vi i Europa ved en skillevej. Det er i den næste valgperiode, vi skal træffe meget vigtige beslutninger om vores sikkerhed i Europa, herunder den fortsatte støtte til Ukraine,
oprustning af produktionskapaciteter i forsvarssektoren og meget mere.

Det betyder meget, hvordan det politiske flertal ser ud i Europa-Parlamentet. De højreorienterede kræfter, der vinder frem i Europa – se bare på Holland – har ikke samme ansvarsfølelse over for Ukraine som vi har i Socialdemokratiet. På den yderste venstrefløj vakler
det også med støtten til Ukraine, og derfor skal vi passe på yderfløjspartierne til EU-valget.
Vi skal overbevise vælgerne om, at det er nu, der skal vælges politikere, som tager ansvar – for vores sikkerhed, for vores klima, for vores fremtid. Her er det de socialdemokratiske løsninger, der
skal findes frem, så EU kan blive grønnere, tryggere og mere sikkert.
Vi er nået langt med den grønne omstilling i denne valgperiode, men her på det sidste er det begyndt at blive svært at få flertal for fortsat høje ambitioner. Højrefløjen udvander mange af vores forslag, og vi ender tit med at stå tilbage med aftaler, som simpelthen ikke er gode nok.

Det er i den næste valgperiode, at de næste store beslutninger om vores klima, miljø og natur skal træffes – hvis vi på nogen måde skal have mulighed for at leve op til de målsætninger, vi har sat.
Derfor er Europa-Parlamentsvalget 2024 et af de vigtigste valg overhovedet. Hvis vi skal have et grønt Europa, et trygt Europa og et mere retfærdigt Europa, så skal vi vinde det valg. Det kræver, at
vi alle tager fat og kommer afsted. Jeg ved, I er klar, og det er jeg også!
Jeg glæder mig til at føre kampagne med jer.

Kommende arrangementer

19/2-2024 Kl. 18.30

Debatmøde med Benny Engelbrecht  omkring Sundhed.

Tilmeld HER

Det er tid for årets generalforsamlinger. hold øje med din mail, hvor du vil modtage indbydelsen til generalforsamlingen i netop din partiforening.

 

Det muntre hjørne

Hvorfor har køer klokker under halsen?
– Fordi deres horn ikke virker…

FIND OS HER