Finanslovs Udgave + Aktivitetskalender | Kære Partifælle. Dette er en særudgave af vores nyhedsbrev, grundet den nye finanslov, Som folketingsmedlem Benny Engelbrecht vil fortælle lidt om.   Efterfølge

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Socialdemokratiet Logo 945X290

December 2023

Kære Partifælle.

Dette er en særudgave af vores nyhedsbrev, grundet den nye finanslov, Som folketingsmedlem Benny Engelbrecht vil fortælle lidt om.

 

Efterfølgende vil der være lidt nyt fra SOC Rejser og turen til Folketinget.

Den 6/12 Kl. 19 - 21 er der et nyt "DétderbAtter" arrangement i ”Dynthuset” Gratelund 2 i Dynt, Broager.

Denne gang handler det om "Retfærdig grøn omstilling i Sønderborgs landdistrikter"

Med oplæg fra Borgmester Erik Lauritzen,

Tom Hartvig Nielsen, Formand for Udvalget for Landdistrikter,
Bæredygtighed og næstformand SONFOR,

Peter Rathje og

Anders Bondo, formand for bestyrelsen Avnbøl-Ullerup Varme.

Alle er velkomne. Mere information om arrangementet  HER 

Husk den 14/12 har vi et åbent møde hvor Benny vil forklarer os om indholdet i den nye 2030 plan. Det sker i salen i multikulturhuset på havnen i Sønderborg. tilmelding skal ske HER

Rigtig God Læselyst.

Mvh.

Dan Martensen

Næstformand

Socialdemokratiet Sønderborg kredsen

Email: 1981Danma@gmail.com 

Benny Engelbrecht

Månedlange forhandlinger om finansloven for 2024 sluttede mandag den 27/11 med et historisk resultat. Aldrig tidligere har så mange partier – 11 af Folketingets 12 partier – indgået i en samlet finanslovsaftale. Ikke mindre end 167 mandater, når man tæller de fire nordatlantiske mandater med, vil med sikkerhed stemme for finanslov 2024 den 14. december.

 

Her i vores landsdel fylder det meget, at vi lykkedes med at få en løsning for stormsflodsramte kommuner med i aftalen. Allerede dagen efter stormfloden talte jeg med vores borgmester Erik og fik hul igennem til finansministeriet og finansministeren. Trods svære forhandlinger lykkedes det at bevare et højt niveau på hjælp til kommunerne, en samlet ramme på en halv milliard, hvor de 125 mio. kommer i form af et direkte statstilskud. Det er ikke bare godt for Sønderborg, men også for kommuner som Ærø, Faaborg, Vordingborg og Bornholm.

 

Men der er mange andre gode ting i finansloven. Lad mig ridse ti af de vigtigste ting op – og en af dem er netop stormflodsløsningen:

 

  1. Markant løft af sundhedsvæsenet og psykiatrien: Med finanslovsaftalen tilfører vi kommuner og regioner 1 mia. kr. ekstra i 2024. Pengene skal bl.a. være med til at lette kapacitetspresset i vores sundhedsvæsen. Samtidig tilfører vi psykiatrien 400 mio. kr. i alt i 2024 som et første skridt på vejen mod det historiske løft på 3,2 mia. kr. i alt frem mod 2030, som fremgår af regeringsgrundlaget.
  2. Værdig ældrepleje med kendte ansigter: Der afsættes i alt 150 mio. kr. i 2024 stigende til 200 mio. kr. til en ramme til værdig ældrepleje, som bl.a. kan gå til at finansiere udbredelse af faste teams i ældreplejen. Når man når den fase i livet, hvor man har behov for ældreplejen, giver det lidt større tryghed, hvis man bliver mødt af et kendt ansigt, når f.eks. SOSU’en kommer på besøg.

  3. Færre børn i de yngste klasser og bedre trivsel: Finansloven viderefører det lavere klasseloft i de mindste klasser, som vi indførte i forrige periode. Oveni det afsætter vi med aftalen en pulje på 50 mio. kr. i 2024, stigende til 80 mio. kr. årligt i 2025-2027 til at sikre flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pengene skal bidrage til at understøtte det pædagogiske personale i det forebyggende arbejde og styrke tilstedeværelsen i dagtilbud og folkeskole.

 

  1. Markant løft af erhvervsuddannelserne: Vi tager med finansloven for 2024 det første skridt på vejen mod det markante løft på 900 mio. kr. årligt, som vi meldte ud op til sommergruppemødet.

 

  1. Permanent ret til uddannelsesløft på forhøjet dagpengesats: Arbejdsløse ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse har i de seneste år kunne tage en erhvervsuddannelse inden for et mangelområde på 110 pct. af dagpengesatsen. Nu gør vi retten permanent. Det er et helt konkret svar på, hvordan vi får flere af de SOSU’er, vi har brug for i velfærden, og flere af de elektrikere, VVS’ere og industriteknikere, vi mangler i den grønne omstilling.

 

  1. Løft af fjernvarmepuljen: Vi afsætter 150 mio. kr. til fjernvarmepuljen i 2024. Det skal sikre, at det bliver rentabelt for fjernvarmeselskaberne at gennemføre flere fjernvarmeprojekter. Så flere danske husholdninger kan skifte naturgasfyret ud med grøn fjernvarme.

 

  1. Indsats for renere drikkevand: Vi afsætter 23,5 mio. kr. til Drikkevandsfonden, som giver tilskud til sløjfning af gamle brønde og boringer samt drikkevandsbeskyttelse.

 

  1. Akutpakke for havmiljøet: Det danske vandmiljø er ekstremt udfordret af iltsvind som følge af store kvælstofudledninger. Derfor afsætter vi en ramme på ca. 100 mio. kr. om året de næste par år til en akutpakke til forbedring af vandmiljøet og udtagning af lavbundsjorde. Pengene skal gå til indsatser, der understøtter, at de reduktioner i udledningen af kvælstof, der er indgået politiske aftaler om, kan realiseres.

 

  1. Hjælp til byer ramt af stormflod: Stormfloden i oktober har medført store skader i række kommuner. Vi afsætter 125 mio. kr. af til en ekstraordinær pulje, der kan søges af stormflodsramte kommuner til at dække en del af udgifterne til genopretning af infrastruktur og kommunale bygninger. Samtidig opretter vi en lånepulje for at understøtte, at kommuner med en lavere likviditet også har mulighed for at søge puljen.  Dermed er den samlede ramme til stormflodsramte kommuner 500 mio. i 2024.

 

  1. Bedre hjælp til barnløse: Ufrivillig barnløshed er noget, der desværre rammer flere, som ønsker at sætte børn i verden. Derfor styrker vi indsatsen mod ufrivillig barnløshed med 45 mio. kr. årligt fra 2024-2027. Pengene kan f.eks. bruges til at udvide antallet af forsøg i fertilitetsbehandling fra tre til fem. 

Der er rigtig mange andre initiativer, man også kunne nævne – penge til akutberedskab og akutlægebiler, forlængelse af udkantstilskud til gymnasier, handelsskoler og pulje til voksenuddannelsescentre med økonomisk udfordrede afdelinger, øget befordringsfradrag i yderkommuner og fuldt landevejsprincip for færgedriften, flere grønne biler.

Og helt lokalt er det også lykkedes, at sikre penge til Museum Sønderjylland, så Cathrinesminde Teglværk kan holde åbent i 2024, der er en pulje som Historiecenter Dybbøl Banke og Universe Science Park kan søge fra og endelig er der sikret penge til en behørig markering af 100-året for etableringen af den sønderjyske kirkegård i Frankrig. Det er den kirkegård hvor nogle af de sønderjyder der faldt i 1. verdenskrig ligger begravet.

 

Alt i alt synes jeg vi kan være godt tilfredse med finansloven, også med lokale briller. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har sat stor pris på det tætte samarbejde med finansministeren i Struensee-værelset i finansministeriet.

 

57 syddanske Socialdemokrater besøgte Benny Engelbrecht

Finansordfører Benny Engelbrecht havde i weekenden 24. og 25. november besøg af 57 glade socialdemokrater fra Syddanmark, som havde købt en 2-dages tur til København med SOC Rejser.


57 personer er en stor gruppe at vise rundt på borgen, men heldigvis har Benny Engelbrecht en klar og tydelig stemme, så ingen havde problemer med at høre ham fortælle om borgens historie og om
de mange anekdoter, som knytter sig til stedet. På billedet er han i gang med at fortælle om Danmarks 4 grundlove gennem tiden – nemlig fra 1849, 1866, 1915 og 1953.


Efter 3 timers rundvisning med fakta og gode historier, begyndte sulten at melde sig. Det blev der rådet bod på med et par gode stykker smørrebrød samt en øl eller vand i Socialdemokratiets
gruppeværelse, hvor Benny også svarede på de spørgsmål, tilhørerne stadig havde mange af efter rundvisningen.


Aftenen før besøget hos Benny Engelbrecht var der fælles middag på Restaurant Karla på Dantes Plads, hvor Benny også deltog. Efterfølgende var hele holdet i Tivoli for at opleve den fantastiske
udsmykning i forbindelse med årets julemarked, som af CNN er udråbt som verdens bedste.


Efter morgenmad med udsigt over København fra hotellets 10. sal, og inden besøget i Folketinget, var der desuden rundvisning i dronningens lokaler på Christiansborg Slot. Og ifølge de efterfølgende evalueringer fra deltagerne, rejste gruppen hjem med ”rygsækken” fyldt med
oplevelser og ny viden fra et tætpakket program.


SOC Rejser er et nyt tiltag på initiativ af Socialdemokratiet i Sønderborg-kredsen, og det støttes af Socialdemokratiet i Region Syddanmark.

Foruden ture til København vil der i 2024 blive arrangeret
rejser til EU i Bruxelles og Strasbourg, samt rejser til Berlin og Dresden. I december 2024 er der desuden en 5-dages juletur til Hamburg.

Kommende arrangementer

Den 6/12 Kl. 19 - 21

er der et nyt "DétderbAtter" arrangement i ”Dynthuset” Gratelund 2 i Dynt, Broager.

Denne gang handler det om "Retfærdig grøn omstilling i Sønderborgs landdistrikter"

Mere information om arrangementet  HER 

 

Den 14/12 kl 19.00

Fortæller Benny Engelbrecht om den nye 2030 plan. i salen i Multikulturhuset. tilmelding skal ske HER

 

Det muntre hjørne

Hvad er ligheden mellem en stropløs kjole og en regering?
Ingen forstår hvordan den kan blive siddende, og mange håber den falder.

FIND OS HER