Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Socialdemokratiet Logo 945X290

Juli 2023

Lidt nyt fra Formanden

Den socialdemokratiske politik, den kan af og til være svær at se i vores nye Regering, det har ikke være let at skulle samarbejde med Moderaterne og Venstre, vores politik er ikke altid den samme, derfor er det meget vigtigt, at vi som socialdemokrater hold fast i vores retning, da regeringens ikke altid er den samme.

Derfor vil vi prøve at holde en del medlemsmøder, samt åbent møde, om den politik vi synes er den rigtige vej, der vil fremover komme oplysninger i dette nyhedsbrev om tid og sted.

Hvis der skulle sidde en som har ønsker om et bestemt emne, så meld retur, så kigger vi på det.

Som start holdes der sommerstævne i Regionen den 19. august fra 12.00 til 16.00, det bliver i haven på Billeshave Efterskole, Billeshavevej 51, 5500 Middelfart.

Vi har arrangeret fælleskørsel, sammen med Aabenraa. Det bliver med Politiske taler, og ikke mindst dialog ved borderne med forskellige politikker fra region, folketing og EU.

Medbring madkurv, hygge, familie og partikammerater, så vi kan få en hyggelig dag i fællesskab.

God sommer til alle.

Med venlig hilsen

Steen Nørhart

Jette Damsø Henriksen Regionsrådsmedlem

Jeg vil fra Regionrådet ønske jer alle en rigtig god sommer.

Vi har i foråret arbejdet hårdt med lægevagtsaftalen – men vi er ikke i hus endnu. En del af aftalen er, at Region Syddanmark skal hjemtage lægevagten om natten. Opgaven er sendt i udbud nu og vi i socialdemokratiet har fokus på, at trygheden og kvaliteten er i top.

Regionsrådet har ligeledes arbejdet hårdt på, at få afviklet ventelisterne på vore sygehuse.

Det går langsomt  – men det går i den rigtige retning.

 

Regionernes fremtid er på spil. Vi ved endnu ikke hvad strukturkommissionens anbefaling bliver, men vi arbejder ufortrødent videre med at skabe et sundhedsvæsen vi kan være bekendt.

Venlig hilsen

Jette Damsø Henriksen
Regionsrådsmedlem

Benny Engelbrecht Folketingsmedlem

Nyt fra dit folketingsmedlem: Sommerens komme betyder mange indgåede aftaler

 

Når sommeren nærmer sig falder der altid en række aftaler på plads, det slår aldrig fejl, heller ikke i år. Flere af dem der netop er kommet i hus har stor betydning for os i Sønderjylland.

 

Dels er der indgået en bred aftale om et 10-årigt forsvarsforlig. Det er i første omgang en rammeaftale der handler om økonomien og som skal udmøntes over de kommende år. Der er med andre ord ikke sat ord på præcis hvor investeringer i det danske forsvar skal finde sted, men det er forventeligt at det også betyder nye arbejdspladser i Sønderjylland.
Udover regeringen med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, er forliget indgået med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og det gælder fra og med 2024 til og med 2033.

 

Dels er der indgået en bred aftale på uddannelsesområdet der sikrer bedre uddannelser både på erhvervsskolerne, på velfærdsuddannelserne og på universiteterne.
Allerede den 17. august klokken 16:30 har vi besøg af vores ordfører på området Rasmus Stoklund, der vil fortælle mere om denne store aftale. Arrangementet finder sted på Multikulturhuset i Sønderborg.

Tilmeld dig gratis til arrangementet HER

Derudover arbejdes der på højtryk med næste års finanslov der skal fremsættes i slutningen af august. Efter nogle ugers sommerferie i juli bliver det den største opgave for mig fra august til december hvor den endelige finanslov for 2024 forventes at blive endeligt vedtaget.

 

Inden det bliver til sommerferie for mit vedkommende tager jeg dog først vagten som fungerende politisk ordfører for Socialdemokratiet. Så kan alle andre holde ferie, mens jeg passer vagten.

Med gode sommerønsker

 

Benny Engelbrecht

Erik Lauritzen Borgmester

Byrådets arbejde har hele foråret været meget præget af de voldsomme besparelser som kommunen er tvunget til at gennemføre. Vi har igennem de seneste 5 år kunne se at indtægter og udgifter vokser fra hinanden og derfor har vi gennemført store besparelser på administrationen og ledelse.

Det er i omegnen af 100 mio kr og dermed mange stillinger der er sparet væk. Det har vi gjort for at undgå at spare på servicen og velfærdsydelserne til borgerne. Men fra 2022 har det ikke været muligt at friholde disse områder. Udgifterne til Børn og unge med særlige udfordringer, til det kraftigt stigende antal ældre og til
hele det specialiserede Socialområde er eksploderet. Det er det i de fleste kommuner og bestemt i sønderborg.


I 2022 var vi så yderligere presset af den høje inflation og priserne på energi. Vi kom ud af 2022 med et regnskab i balance men det krævede opbremsning på alle serviceområder. Også det tekniske område har været hårdt presset. Det budget der er lagt for 2023 havde vi en tro på kunne holde men udgifterne på de nævnte områder fortsætter med at stige og derfor er vi i gang med både at holde 2023 budgettet og allerede at forberede os på at 2024 også bliver svært. Det her handler om at regeringen overhovedet ikke prioriterer at sikre den fundamentale velfærd og udstikker så stramme rammer for kommunerne at vi tvinges til rigtig dumme og kortsigtede besparelser. Det er for mig og os i gruppen fuldstændig ufatteligt.
Det er for hele byrådet en vanskelig situation, men ingen tvil om at det er ekstra hårdt for os i den socialdemokratiske gruppe. Det forventes af os som parti at vi er garanterne for velfærden og det er det vi kæmper for hver dag. Vi forsøger at holde hovedet højt og koldt men det er svært.
Her op til sommerferien har byrådet sendt forslag til Kommuneplan i høring. Kommuneplanen skal sætte rammerne for hvor, hvor meget og hvordan udviklingen af boligområder, erhvervsarealer, naturarealer, placering af anlæg til Vedvarende energi, institutioner o.m.m. Jeg vil opfordre til at man via kommunens hjemmeside finder forslaget og kigger på de elementer der har ens interesse. Efter sommerferien vil der blive noget mødeaktivitet hvor vi kan drøfte nogle af de meget spændende og vanskelige prioriteringer. Det er også fra efter sommerferien at vi vil sætte forskellige overordnede temaer på dagsordenen og kigge mere fremad end bagud og på den måde udvikle politik og ikke blot reagere på diverse udfordringer.
Jeg glæder mig til et efterår med spændende aktiviteter.

Her og nu ønsker jeg alle en god sommer -og ferie
til de heldige der har det.
Erik

Kommende arrangementer

Torvedage i Gråsten D. 4/8 og D. 5/8

(Har du lyst til at hjælpe ved vores stand så giv gerne besked til Henrik på hs@elkuglen.dk  )

 

Fyraftensmøde med Rasmus Stoklund og Benny Engelbrecht D17/8    kl. 16.30 (Tilmelding HER )

 

Sommerstævne i Billeshave D. 19/8 kl. 12-16

 

Kulturnat I Sønderborg D 1/9 

(Har du lyst til at hjælpe ved vores stand så giv gerne besked til Casper på casper.witte@gmail.com   )

 

 

FIND OS HER

Det muntre hjørne

- Tror forskningsministeren at der kan være liv på månen?
- Det er da ikke utænkeligt, når der er lys hele natten.