April + Aktivitetskalender, Borgmesterkandidat, hjemmeside og ny forening | Kære partifæller. Dette nyhedsbrev byder på flere store nyheder, blandt andet er vores borgmester genvalgt som borgmesterkandidat, en ny partiforening, en helt

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Benny, Steen, Erik Kredsrepræsentantskab 2024

April 2024

Kære partifæller.

Dette nyhedsbrev byder på flere store nyheder, blandt andet er vores borgmester genvalgt som borgmesterkandidat, en ny partiforening, en helt ny hjemmeside, og kredsformandens årsberetning

 

Det er med stor glæde at vi kan præsentere vores nye partiforening "Als"

Den nye partiforening dækker hele Als, på nær Sønderborg.

Den nye foreningsstruktur gør at vi nu har 3 foreninger og en DSU forening under Sønderborg Kredsen.

Den nye foreningsstruktur gør, at vi lettere kan samle alle kræfterne og stå stærkest muligt i de kommende valgår. Vi glæder os meget over at vi har fået en stor og stærk forening på Als, med en god og stærk bestyrelse. Tillykke til jer alle.

 

Det er ligeledes en stor glæde, at vi i dette nyhedsbrev kan præsentere vores nye hjemmeside.

A-Sønderborg.dk

Den nye hjemmeside er bygget op på en måde, så hver forening har deres egen plads på siden. Ligeledes kan man også finde alle vores politikere på hjemmesiden.

Hjemmesiden indeholder også nyheds- og arrangementsoversigt, som jævnligt vil blive opdateret.

Tag endelig en rundtur på siden og find blandt andet de kandidater og tillidsvalgte der er i lige netop din partiforening.

 

Med venlig hilsen.

Dan Martensen

Næstformand

Socialdemokratiet Sønderborg Kredsen

Steen Nørhart

Beretningen for 2023.

Socialdemokratiet Sønderborg Kredsen
2023 har byrådets 14 medlemmer fra Socialdemokratiet ikke haft det nemt, efter Kommunevalget i 2021 blev det til en bred konstitueringsaftale med hele byrådet, Erik Lauritzen har gjort sit, for at få samarbejdet til at fungere, imellem hele byrådet, men det har ikke været let, og det har også givet anledning til langebyrådsmøder, og diverse skriverier i aviserne.
De 5 afdelinger har alle holdt deres generalforsamlinger i første kvartal, hvor de 3 afdelinger på Als Nordals, Egen og Augustenborg-Sydals har nedlagt sig selv, og stiftet en ny der dækker hele Als, på
nær Sønderborg, så vi har en nye forening som hedder ”Als”
Så nu har vi 3 afdelinger i Sønderborg Kredsen.
15. april fik vi afholdt Repræsentantskabsmøde i Regionen, her var der genvalg til Steen Nørhart som HB-medlem.
29. april fik vi afholdt Repræsentantskabsmøde, hvor der var genvalg til formand Steen Nørhart samt sekretær Jes Schwartz-Hansen.
Vores DSU har fået en ny formand i år 2024, Bjørk Larsen overtager formandsposten efter Emilia.
1. maj blev holdt i Kongevejsparken, et arrangement hvor vi ikke var velkommen som Socialdemokrat, eftersom FH-fagbevægelsen i Sønderjylland ikke har det bedste samarbejde med Socialdemokratiet, en del af dette skyldes nok afskaffelsen af st. bededag, men vi holdt selv morgenmøder 1. maj et i Guderup hos Risa samt et i Broager på Broagerhus.
Der har være afholdt mange møder i de 5 afd. samt Kredsen over 20 stk. messer, Kulturnat i Sønderborg, samt Torvedage i Gråsten, der blev også genindføre en gamle tradition Sommerstævne på
Billeshave, hvor der var en god tilslutning fra hele Regionen.
September var vi til Årsmødet i Aalborg, alle pladser var besat til et godt årsmøde.
Soc-rejser var i Strasbourg, og Bruxelles, og til sidst en juletur til København, alle turerne var udsolgt.
Ellers har vi holdt debatmøder som altid, hvor der kommer medlemmer fra hele Regionen, og som noget nyt ”Dét Derbatter” samtale møder, hvor der også er god tilslutning.
Vi ser frem til 2024 men mange nye møder og diverse aktiviter, og ikke mindst det kommenede EP valg den 9. juni, hvor Christel Schaldemose er valgt som spidskandidat for Socialdemokratiet.


Tak til alle, for den hjælp hver især har lagt i det forgangene år, jeg glæder mig og ser frem til nok et
år, med gode møder.
Jeg ønsker alle et godt år i 2024.
Med venlig hilsen
Kredsformand Steen Nørhart

Erik Lauritzen – klar til fire år mere som borgmester

 

Socialdemokratiet i Sønderborg genvælger Erik Lauritzen – klar til fire år mere som borgmester

De socialdemokratiske medlemmer i Sønderborg Kommune er ikke i tvivl. Erik Lauritzen har i dag fået deres fulde støtte, til fire år mere som kommunens borgmester. Det skete ved partiets ordinære kredsrepræsentantskabsmøde, hvor valget af borgmesterkandidat til kommunalvalget i november 2025 blev foretaget. Først næste forår vælges de øvrige kandidater til byrådsvalget.

”Erik Lauritzen har formået at samle vores kommune og derfor er vi stolte af, at han vil tage fire år mere på borgmesterposten. Med brede beslutninger i byrådet, er kommunen med Erik i spidsen blevet styrket og udviklet markant i de forgange år. Det gode arbejde ser vi frem til blive fortsat, også efter næste kommunalvalg, med Erik som borgmester”, udtaler Steen Nørhart, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Sønderborg.

”Jeg ser tilbage på 10 år hvor Sønderborg kommune har været i en fantastisk udvikling. Det har været en stor fornøjelse at stå i spidsen for byrådet og kommunen i de spændende år. Velfærdssamfundet og den kommunale service er under voldsomt pres og Sønderborg er fortsat udfordret af geografien og demografien. Jeg er meget klar og har meget lyst til at fortsætte arbejdet med at forsvare vores velfærdssamfund og fortsætte den udvikling af kommunen som skal sikre grundlaget for velfærden. Jeg føler mig priviligeret ved at have den store opbakning fra partimedlemmerne i hele kommunen. Jeg glæder mig til nu at tage fat på at samle et stærkt kandidathold til det kommende valg”, tilføjer Erik Lauritzen.

Socialdemokratiet genvalgte også folketingsmedlem og forhenværende minister Benny Engelbrecht som folketingskandidat på kredsrepræsentantskabsmødet. Der skal senest afholdes folketingsvalg i Danmark i oktober 2026 og til den tid bliver det altså atter Benny Engelbrecht, der er finansordfører og medlem af partiets ledelse, der stiller op for Sønderborg kredsen.

Som ny i kredsbestyrelsen blev Jørgen Hindkjær budt velkommen som formand for den nystiftede socialdemokratiske partiforening der dækker hele Als.

Også ungdomspartiet DSU har fået ny repræsentant i kredsbestyrelsen ved den nye formand Bjørk Larsen.

Den mangeårige kredskasserer Kurt Nissen havde valgt ikke at genopstille og blev afløst af Lars Madsen som ny kasserer, mens kredsnæstformand Dan Martensen modtog genvalg for en to-årig periode.

Kommende arrangementer

DÉT DERBATTER
Dato og tidspunkt: 25. april 2024 kl. 19:00

Læs mere HER

 

Socialdemokratiet holder 1.Maj.

Læs mere HER

 

Kom og fejr Grundlovsdag

Dato og tidspunkt: 5. juni 2024 kl. 15:00

Kom og fejr grundlovsdag i parken i Broager.

Læs mere HER

Det muntre hjørne

 

Drengen: Jeg fandt en falsk 100 kr seddel idag

Pige: Hvordan kunne du se den var falsk?

Drengen: Der var 3 nuller i stedet for 2 så jeg skyndte mig at rive den over! 

FIND OS HER