GOD SOMMER | Kære partifæller. I dette nyhedsbrev vil der være  lidt nyt fra både Jette Damsø Henriksen, Benny Engelbrecht og Vores borgmester Erik Lauritzen.   HUSK AT BESØ

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Socialdemokratiet Logo 945X290

Juli 2024

God Sommer

Kære partifæller.

I dette nyhedsbrev vil der være  lidt nyt fra både Jette Damsø Henriksen, Benny Engelbrecht og Vores borgmester Erik Lauritzen.

 

HUSK AT BESØGE VORES HJEMMESIDE

A-Sønderborg.dk

Den nye hjemmeside er bygget op på en måde, så hver forening har deres egen plads på siden. Ligeledes kan man også finde alle vores politikere på hjemmesiden.

Hjemmesiden indeholder også nyheds- og arrangementsoversigt, som jævnligt vil blive opdateret.

Tag endelig en rundtur på siden og find blandt andet de kandidater og tillidsvalgte der er i lige netop din partiforening.

På Socialdemokratiet Sønderborg Kredsens vegne vil jeg gerne ønske jer alle en helt fantastisk sommer. 

Med venlig hilsen.

Dan Martensen

Næstformand

Socialdemokratiet Sønderborg Kredsen

Erik Lauritzen

Situationsrapport fra byrådet -set fra Borgmesterkontoret.
Byrådet er gået på sommerferie -altså næsten da. Her den 9. Juli tager vi imod Kong Frederik og Dronning Mary. (Vi ved ikke helt hvor mange prinser og prinsesser der også kommer til Gråsten Slot på ferie). Men det glæder mig rigtig meget at kongeparret har valgt at videreføre traditionen med at holde sommerferie i Gråsten. Og jeg ved at det betyder rigtig meget for mange borgere -i Gråsten selvfølgelig- og i hele kommunen.
Det sidste halve år er der et par emner der har fyldt rigtig meget i byrådsarbejdet. 
Med etableringen af GOTO -Sønderborg formuleredes også en målsætning om at kommunens befolkningstal skal vokse markant i de kommende år. Tallet 77000 er blevet det mål vi sammen med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner BMC-fonden og mange gode kræfter iøvrigt, vil arbejde på at nå. Vi har sagt at vi vil nå det til 2030 hvilket kan forekomme meget ambitiøst.  Jeg og vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe gør alt vi kan for at skabe den udvikling. Ikke fordi stort er godt men fordi den nuværende befolkningssammensætning er et problem. For få borgere i den arbejdsdygtige alder og for få der kan og vil føde børn. Det presser bl.a bæredygtigheden i vore kommunale skoler og daginstitutioner. Og så er det et faktum at vore virksomheder og gerne nye virksomheder vil komme til at mangle arbejdskraft.   Der skal arbejdes på mange parametre for at skabe den udvikling vi ønsker. Først og fremmest vil vi arbejde for at endnu flere uddannelser udbydes i Sønderborg og at den store vækst vi har oplevet i studerende i Sønderborg fastholdes og videreføres. Jo flere der studerer i Sønderborg jo flere finder også deres første job i kommunen og jo flere bosætter sig her. I løbet af foråret har vi reetableret Uddannelsesstrategisk råd hvor kommunale medarbejdere og politikere sammen med aktører på uddannelsesområdet skal udtænke og iværksætte nye indsatser der gør Sønderborg til en endnu bedre uddannelseskommune.
Et andet tema der hænger tæt sammen med ovenstående er boliger. Når vi i de kommende 6 år skal være næste 3000 flere borgere så kræver det flere boliger -mange boliger og for os som socialdemokrater gælder boliger til alle forskellige borgersegmenter. Derfor fik vi i kommuneplanen udlagt flere nye arealer til boliger der nu skal lokalplanlægges og en række perspektivområder som skal bearbejdes og udvikles på den lidt længere bane. Vi har planlagt for nye udstykninger i Broager, Nordborg, Guderup, ikke mindst Gråsten, Vollerup m.fl.
Et særligt fokus og en stor udfordring i forbindelse med boliger er studieboliger. med den meget store og glædelige vækst i studerende på Syddansk Universitet på Alsion, Erhvervsakademiet og den nye Maskinmesteruddannelse samt nye SOSU-uddannelsesforløb så mangler vi allerede nu studieboliger.  meget af min egen tid går i disse måneder på at finde løsninger på den udfordring. Kommunen må og skal ikke bygge boliger men der skal arbejdes hårdt for at få både private investorer og boligforeninger til at investere i studieboliger. Vi er lykkes med et par projekter der er under etablering men der skal langt mere til. Prognoserne viser at vi skal bruge ca 800 ekstra studieboliger i løbet af de næste 4 år. En stor men meget positiv udfordring der må betegnes som en skal-opgave hvis den fælles ambition skal realiseres og hvis de mange ressourcer der er lagt i arbejdet med at udvikle studiebyen Sønderborg ikke skal være spildte kræfter.
800 nye studieboliger skal altså lægges oveni det store behov der iøvrigt er for boliger. Paradoksalt nok så er vi jo som kommune og boligforening blevet tvunget til at reducere antallet af almene boliger i Nørager og nedrive blokke for at leve op til de krav staten har stillet i forbindelse med de såkaldte "Ghetto-områder".  En betegnelse og nogle indgreb som jeg og vi har strittet imod gennem mange år men uden at kunne afværge det.
I de forskellige fagudvalg har der været gang i mange spændende tiltag og indsatser. Dem vil udvalgsmedlemmerne berette om i de kommende nyhedsbreve.  Samarbejdet i udvalgene og på tværs af partier er godt og løsningsorienteret. MEN -og jeg har peget på det ved forskellige medlemsmøder: Så snart tingene politisk kommer ind i Økonomiudvalget og til behandling blandt partiernes ordførere så går det galt, og det som skulle være et samarbejdende byråd på grundlag af en bred konstituering forekommer som en illusion.  Det er min 3. Periode som borgmester og jeg må konstatere at "noget" blev ødelagt ved valget i 2021.  En helt ny meget konfrontatorisk stil har fundet indpas i byrådet. Noget som for det første er ødelæggende for lokalpolitikken som ellers er kendt for at basere sig på samarbejde og kompromisser til glæde for borgerne. Men det er også skadeligt for det der gerne skal være kendetegnende for byrådsarbejdet. LYSTEN SKAL DRIVE VÆRKET.
Jeg må konstatere at enkelte i byrådet aldrig er blevet færdig med den valgkamp der kørte -især rettet mod mig og os- i tiden op til sidste valg. Snart skal vi selv igang med en valgkamp. Valget er i november 2025 og udover at jeg og vi vil og skal kæmpe for at fastholde borgmesterposten, så er der også en anden kamp jeg vil insistere på at vi fører og viderefører. Nemlig kampen for ordentlighed, også i lokalpolitik!!
Her og nu vil jeg ønske alle en god sommer(den kommer vel omsider) og god ferie. 
Erik Lauritzen

 

Jette Damsø Henriksen

Regionen holder sommerferie, og alligevel er der nok at se til.


Sommeren i år vil blive brugt på at læse Strukturkommissionens rapport på 660 sider. En rapport der giver nogle forslag til, hvordan vores sundhedsvæsen skal indrettes i fremtiden. Kommissionen
kommer med 3 modeller for regionernes fremtid. Nedlæggelse af regionen, reduktion af antal regioner eller om der måske skal være flere sundhedsregioner.
Det er ikke så interessant hvordan stregerne trækkes på et kort, men i højere grad hvad indholdet i reformen skal være.
Jeg er optaget af hvordan får vi flere læger ud i tyndt befolkede områder. Hvordan sørger vi for, at hospital, læger og kommune samarbejder, så borgeren ikke oplevere at der er flere instanser og alle venter på hinanden. Hvordan forebygger vi at børn og unge mistrives.
Hvordan får vi flere læger i psykiatrien, så borgere med psykiatriske problemer kan kommer hurtigt i behandling.
Hvis dét lykkedes at finde en løsning på dette, er vi nået rigtig langt.
Mit bud er, at vi skal have flere lægeklinikker drevet af regionen. Også kaldet regionsklinikker.
Vi skal tilbyde ansættelse af læger på almindelige lønvilkår, give dem gode arbejdsforhold, og opbygge godt samarbejde med sygehusene.
De privatpraktiserende læger bør have et fast honorar for deres ydelser, så det ikke bliver en pengemaskine, hvor de hver gang har foretaget en konsultation, taget en blodprøve eller laver en
undersøgelse skal have et beløb pr. ydelse. Må vi be´ om at få den gamle familielæge tilbage.
Vi ser i dag at nedlæggelsen af alle de små hospitaler, måske var en fejl. Sundhed i det nære blev overhalet af alle ekspertsygehusene. I dag kan vi behandle de store og farlige sygdomme. Men vi har betalt prisen i det nære sundhedsvæsen, hvor trivsel i det daglige skal være.
Ja tak til flere sundhedsklinikker, hvor flere sundhedstilbud samles.
Vi er nødt til at tale om indhold i stedet for om det er kommune eller region, der skal betale.
Den store udfordring i dette efterår.
Håbet er som sagt lysegrønt.

Benny Engelbrecht

Meget mere natur giver rent vand og når klimamål

 

Der var næsten som at skulle løse den gordiske knude, da Henrik Dam Kristensen blev sat i spidsen for forhandlingerne i den grønne trepartsaftale, men hvis der er nogen der kan løse de sværeste politiske opgaver, så er det Henrik. Jeg ved derfor ikke overrasket, da regeringen, sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer, samt en række andre aktører, kunne præsentere en samlet aftale, der løser både Danmarks klimamål og reducerer kvælstofudledningen fra landbruget markant. I al beskedenhed lod Henrik alle andre komme til orde, men vi der har fulgt med i forløbet ved godt, at det uden denne politiske håndværker i spidsen, aldrig var lykkedes at løse opgaven.

 

Men hvad handler den grønne trepartsaftale så om? Lad mig kort opsummere:

Over de næste to årtier bliver Danmarkskortet grønnere. Vores natur skal have mere plads. Kernen i aftalen handler om Danmarks Grønne Arealfond som blandt andet skal bidrage til, at vi nedbringer kvælstofudledningen, udtager lavbundsjorde og rejser ny skov, der svarer til størrelsen på Lolland-Falster og Bornholm tilsammen. Eller det samme areal som 31 gange Rold Skov.

 

Aftalen betyder et paradigmeskifte i kvælstofindsatsen. En samlet køreplan skal sikre, at de danske kystvande igen bringes i god økologisk tilstand. Og allerede i år vil regeringen fremlægge en samlet plan for, hvor meget kvælstof der skal reduceres i de enkelte vandoplande.

 

Som det første land i verden indfører vi en klimaafgift for landbruget. Det gik vi i Socialdemokratiet til valg på i 2022. Nu leverer vi. Afgiften skal hjælpe omstillingen af landbruget på vej og samtidig sikre, at vi også i fremtiden har et konkurrencedygtigt fødevareerhverv med gode arbejdspladser i landdistrikterne.

 

Vi lægger samtidig de sidste brikker til, at vi når vores 2030-klimamål om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent. Det er mindre end fem år siden, at vi satte nogle af verdens mest ambitiøse klimamål. Aftale for aftale har vi trukket Danmark i en grønnere retning – uden at sætte sammenhængskraften over styr. Nu lægger vi sporerne mod klimaneutralitet i 2045.

 

Hvis du vil vide mere om den grønne trepartsaftale, kan du læse mere her…

 

 

(Link: https://www.regeringen.dk/nyheder/2024/regeringen-og-parterne-i-groen-trepart-indgaar-historisk-aftale-om-et-groent-danmark/ )

Kommende arrangementer

2/8 og 3/8 Torvedage i Gråsten. Mere info kommer HER
Hvis du vil hjælpe så send en mail til hs@elkuglen.dk

 

Tur til Billeshave i August ( Mere Info Senere)

 

6/9 Kulturnat på havnen i Sønderborg. (Mere info kommer HER)
Hvis du vil hjælpe så send en mail til casper.witte@gmail.com  

5/10 Høstmarked ved DLG. I Ullerup (Se info HER)

Det muntre hjørne

En mand skulle på sin årlige ferie til Grækenland og var taget til lufthavnen. Da han skulle checke ind, rakte han damen bag skranken, sine kufferter og sagde:

- Jeg vil gerne have sendt min grønne kuffert til Pakistan og den røde til London.

Damen bag skranken så noget forvirret ud: - Jeg er ked af det, men det kan altså ikke lade sig gøre.

-Det er jeg glad for at høre for det var det der skete sidste år.

GOD SOMMER

 

FIND OS HER