Velkommen til

Socialdemokratiet Broager, Gråsten & Sundeved (BGS) er den lokale partiforening der dækker de 3 områder. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har til opgave at have kontakt til medlemmerne i området og står i de fleste tilfælde for de arrangementer/møder som partiet holder i lokalområdet.

seks af Sønderborg kredsens politikere er P.T. medlem af BGS partiforening, heriblandt et medlem folketinget samt en borgmester, og fire byrådsmedlemmer.

 

Seneste nyheder

Kommende arrangementer