Velkommen til

Socialdemokratiet i Sønderborg

Sønderborg partiforeningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger. Socialdemokratiets formål er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i over­ensstemmelse med idégrundlaget . Dette mål søges opnået ved: - at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokal- og lands­po­litiske samt internationale spørgsmål, - at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik - at opstille socialdemokratiske kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og Europaparlaments­valg , andre offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn.

Seneste nyheder.: HUSK vores generalforsamling tirsdag den 26 marts kl. 18.00, seneste tilmedling torsdag den 21 marts på casper.witte@gmail.com

Kommende arrangementer.: Den ordinere Generalforsamling i Socialdemokratiet Sønderborg tirsdag den 26 marts kl. 18.00