regionsrådsmedlem

Jette Damsø

HENRIKSEN

Jeg har været regionspolitiker siden 2022, hvor jeg primært har arbejde med det nære
sundhedsvæsen. Det vil sige alt hvad der foregår af sundhedstiltag, som IKKE foregår
på sygehusene.
Jeg er meget optaget af samarbejdet med vore læger, fysioterapeuter, psykologer
mv. For langt de fleste sundhedstiltag foregår i det daglige – ikke når du er nødt til at
blive indlagt.
Jeg synes det er vigtigt at have en god lægevagt og har bl.a. været med til at
forhandle lægevagtsaftalerne hjem i 2023
Jeg repræsenterer Socialdemokratiet i følgende udvalg og bestyrelser:


Næstformand i ”Udvalget for den Nære Sundhed”
Medlem af Forretningsudvalget.
Samarbejdsudvalget for Speciallægerne
Samarbejdsudvalget for Alment praktiserende læger
Samarbejdsudvalget Psykologer
Samarbejdsudvalget for Fysioterapeuter
Samarbejdsudvalget for Kiropraktik
Samarbejdsudvalg for Fodterapeuter
Landssamarbejdsudvalget for Psykologerne
Partforum for Region/PLO
Næstformand i Hospice Sønderjylland
Bestyrelsesmedlem i LAG Aabenraa-Sønderborg
Udpeget af Danske regioner til at sidde i PKA – Pensionskassen for
sygeplejersker og lægesekretærer.