<h1>Didde Lauritzen</h1>
byrådsmedlem

Didde Lauritzen

Formand for:

Medlem af følgende udvalg:

Jeg hedder Didde Lauritzen, jeg 36 år, mor til Alma, bonusmor til Liam og bor sammen med Michael og vores børn i Nybøl.
Til hverdag er jeg Børnelæge på Aabenraa Børneafdeling og så er jeg medlem af Sønderborg byråd hvor jeg er valgt til min 2. Byrådsperiode.
Jeg brænder for arbejdet med børn og unge, særligt de børn og unge som har det svært og har ekstra brug for samfundets hjælp, det gælder både i mit arbejdsliv hvor jeg arbejder med børn og unge i udsatte positioner og i politik. 
Jeg tror på at vores folkeskole er én af grundpillerne i vores samfund og derfor er jeg meget optaget af at styrke og forbedre de rammer som Folkeskolerne i Sønderborg kommune har.
Jeg er formand for sundhedsudvalget i Sønderborg og meget optaget af at styrke overgangene fra sygehuset til kommunen og almen praksis.
Jeg kæmper for at sikre lægedækningen i vores kommune og arbejder aktuelt henimod etableringen af et nyt sundhedshus i Augustenborg og en generelt styrket indsats for rekruttering til almen praksis.
Mit helt store fokus i sundhedsarbejdet er at mindske uligheden i sundhed og at bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne og særligt skabe bedre sundhedsforhold for de mest udsatte borgere.
Endelig er jeg meget optaget af mental trivsel blandt børn og unge.
Jeg er medlem af økonomiudvalget og meget optaget af at fortsætte den udviklingsdagsorden som igennem de seneste 3 byrådsperioder har præget vores kommune.
Vi arbejder for udvikling i hele kommunen, for nye studiepladser og uddannelser og for at tiltrække flere borgere og forskelligtartede virksomheder til vores dejlige kommune.
Som formand for sundheds- og frivillighedsområdet arbejder jeg for at styrke samarbejdet med de mange frivillige foreninger og give dem de bedst mulige rammevilkår for at udføre deres vigtige arbejde.
Jeg er derudover udpeget til Udviklingsforum for Nordals, bestyrelsen for BC syd, bestyrelsen på Rendbjerg Favn og så er jeg medlem af repræsentantskabet for vækstrådet.