<h1></h1>

Velkommen til

Sønderborg Kredsen.

Socialdemokratiet Sønderborg Kredsen er den overordnede socialdemokratiske bestyrelse som dækker hele Sønderborg kommune, med de 3 lokale partiforeninger og DSU Sønderborg.

Kreds bestyrelsen består af:

Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, formænd fra de 4 foreninger i kredsen, borgmester, Folketingmedlem, Regionsrådsmedlem samt Gruppeformanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe.