2024

Kredsrepræsentantskab

Socialdemokratiet i Sønderborg genvælger Erik Lauritzen – klar til fire år mere som borgmester

De socialdemokratiske medlemmer i Sønderborg Kommune er ikke i tvivl. Erik Lauritzen har i dag fået deres fulde støtte, til fire år mere som kommunens borgmester. Det skete ved partiets ordinære kredsrepræsentantskabsmøde, hvor valget af borgmesterkandidat til kommunalvalget i november 2025 blev foretaget. Først næste forår vælges de øvrige kandidater til byrådsvalget.

”Erik Lauritzen har formået at samle vores kommune og derfor er vi stolte af, at han vil tage fire år mere på borgmesterposten. Med brede beslutninger i byrådet, er kommunen med Erik i spidsen blevet styrket og udviklet markant i de forgange år. Det gode arbejde ser vi frem til blive fortsat, også efter næste kommunalvalg, med Erik som borgmester”, udtaler Steen Nørhart, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Sønderborg.

”Jeg ser tilbage på 10 år hvor Sønderborg kommune har været i en fantastisk udvikling. Det har været en stor fornøjelse at stå i spidsen for byrådet og kommunen i de spændende år. Velfærdssamfundet og den kommunale service er under voldsomt pres og Sønderborg er fortsat udfordret af geografien og demografien. Jeg er meget klar og har meget lyst til at fortsætte arbejdet med at forsvare vores velfærdssamfund og fortsætte den udvikling af kommunen som skal sikre grundlaget for velfærden. Jeg føler mig priviligeret ved at have den store opbakning fra partimedlemmerne i hele kommunen. Jeg glæder mig til nu at tage fat på at samle et stærkt kandidathold til det kommende valg”, tilføjer Erik Lauritzen.

Socialdemokratiet genvalgte også folketingsmedlem og forhenværende minister Benny Engelbrecht som folketingskandidat på kredsrepræsentantskabsmødet. Der skal senest afholdes folketingsvalg i Danmark i oktober 2026 og til den tid bliver det altså atter Benny Engelbrecht, der er finansordfører og medlem af partiets ledelse, der stiller op for Sønderborg kredsen.

Som ny i kredsbestyrelsen blev Jørgen Hindkjær budt velkommen som formand for den nystiftede socialdemokratiske partiforening der dækker hele Als.

Også ungdomspartiet DSU har fået ny repræsentant i kredsbestyrelsen ved den nye formand Bjørk Larsen.

Den mangeårige kredskasserer Kurt Nissen havde valgt ikke at genopstille og blev afløst af Lars Madsen som ny kasserer, mens kredsnæstformand Dan Martensen modtog genvalg for en to-årig periode.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Kredsformand Steen Nørhart, telefon: 22265210

Borgmester Erik Lauritzen, telefon: 27900206

Folketingsmedlem Benny Engelbrecht, telefon: 61624456