Introduktion til partiforeningen

PARTIFORENINGEN ALS

En partiforening af mange

Partiforeningerne er grundorganisationen, og det er her, man er medlem af partiet. De lokale og de frivillige er fundamentet for Socialdemokratiet. 

  • I partiforening Als arbejder vi bevidst med, at demokrati ikke er statisk. Derfor skal vi ikke bare værne om demokratiet, men udvikle og tilpasse demokratiet til den tid, vi befinder os i. Derfor er det en kontinuerlig og vigtig proces at sikre demokratiet til nutidens aktuelle behov.
  • I partiforening Als arbejder vi målrettet på fastholdelse og udvidelse af medlemsskaren. At have en stor medlemsskare er essentiel for at favne danskerne på hele pamfletten. Derved sikrer vi, at politikken der dannes af medlemmerne også repræsenterer bredest muligt.
  • I partiforening Als arbejder vi for bedre rammer for at bo, arbejde og uddanne sig på Als. Vi kæmper f.eks. for den lokale skole, og busruter bevares, så de unge kan komme til deres uddannelser, og de ældre selv kan komme ud og handle samt besøge venner og familie. Mette Frederiksen har selv sagt det: - Danmark er for lille et land til store forskelle. Der skal være lige muligheder for alle - uanset hvor du bor

Seneste nyheder

Ekstraordinær generalforsamling

Notmark Gl. Skole 27. januar kl 10.00 Den ekstraordinære Generalforsamling er kommet i stand med baggrund i t ønske og en enighed fra bestyrelserne i partiforeningerne, Augustenborg-Sydals, Egen ogNordborg. Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær Generalforsamling i Egen partiforening. Partiforeningens bestyrelse oplever at vi ofte har gode arrangementer i fællesskab med de to øvrige partiforeninger. At vi har brug for fællesskabet til diverse bemandinger det være messer – valgstyrer og lignende. De tre bestyrelser på Als har desuden oplevet at det er vanskeligt dels at få valgte til egne bestyrelser, men også at have overskud og energi til at få valgt repræsentanter til Kredsen og Regionen.Derfor har vi drøftet en sammenlægning af de tre partiforeninger på Als for at skabe fornyet dynamik og sammenhæng. Der indkaldes derfor til ekstraordinær Generalforsamling i Notmark Gl. Skole den 27/1 kl 1000 med et punkt på dagsordenen: Bestyrelsens forslag på dagsordenen: Nedlæggelse af Augustenborg/Sydals Partiforening medhenblik på at danne en ny forening ”Als” indeholdendemedlemmer fra Augustenborg – Sydals og Nordborg og Egen  

Kommende arrangementer

Danmarks nye 2030 plan

Den 18 januar Kl.: 19.00 Multikulturhuset på havnen i Sønderborg.

Kom og lær Danmarks nye 2030 plan at kende, når Benny Engelbrecht kommer, og fortæller om planen, og alle de socialdemokratiske aftryk, der er kommet med.

Socialdemokratiet Sønderborgkredsen er vært ved øl/vand ved arrangementet. HUSK TILMELDING VIA DETTE LINK : Tilmelding til 2030-planen