Sønderborg

Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling

Notmark Gl. Skole 27. januar kl 10.00 Den ekstraordinære Generalforsamling er kommet i stand med baggrund i t ønske og en enighed fra bestyrelserne i partiforeningerne, Augustenborg-Sydals, Egen ogNordborg. Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær Generalforsamling i Egen partiforening. Partiforeningens bestyrelse oplever at vi ofte har gode arrangementer i fællesskab med de to øvrige partiforeninger. At vi har brug for fællesskabet til diverse bemandinger det være messer – valgstyrer og lignende. De tre bestyrelser på Als har desuden oplevet at det er vanskeligt dels at få valgte til egne bestyrelser, men også at have overskud og energi til at få valgt repræsentanter til Kredsen og Regionen.Derfor har vi drøftet en sammenlægning af de tre partiforeninger på Als for at skabe fornyet dynamik og sammenhæng. Der indkaldes derfor til ekstraordinær Generalforsamling i Notmark Gl. Skole den 27/1 kl 1000 med et punkt på dagsordenen: Bestyrelsens forslag på dagsordenen: Nedlæggelse af Augustenborg/Sydals Partiforening medhenblik på at danne en ny forening ”Als” indeholdendemedlemmer fra Augustenborg – Sydals og Nordborg og Egen